KNX organizacija Hrvatska

NACIONALNA UDRUGA KNX HRVATSKA

Nacionalna udruga KNX Hrvatska, sa skraćenim nazivom, „KNX Hrvatska“, („National KNX Croatia“ ili „KNX Croatia“ na engleskom jeziku), je nacionalna udruga za inteligentne instalacije u graditeljstvu za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, sa sjedištem u Splitu, Dubrovačka 65.

Naime, od svog osnutka, 2009. godine, udruga KNX Hrvatska okuplja istomišljenike u svrhu razvoja i unapređenja KNX standarda, jedinog svjetskog otvorenog standarda za automatizaciju stambenih i poslovnih objekata diljem svijeta, te promovira tzv. pametne domove i pametne zgrade putem sajmova, konferencija, radionica, tiska i javnih prezentacija.

Udruga KNX Hrvatska, organizira susrete svojih članova radi razmjene iskustava i informacija o KNX tehnologiji, te informira javnost o radu i aktivnostima udruge. Udruga surađuje sa znanstvenim ustanovama poput Sveučilišnog odjela za stručne studije, Sveučilišta u Splitu, te s pojedincima, promovirajući pametne domove i pametne zgrade pred odgovarajućim tehničkim povjerenstvima i nadležnim nacionalnim povjerenstvima za normizaciju, kao i vršeći druge djelatnosti, propisane člancima statuta.

Jedna od bitnih komponenti udruge KNX Hrvatska je i prevođenje tekstualnog materijala na hrvatski jezik, te distribucija promotivnog materijala, primjerice izvještaja za tisak koje osigurava KNX Asocijacija, te izrada i distribucija daljnjih publikacija u zemlji za ciljane skupine, sukladno zakonu.

U djelatnosti udruge također spadaju i:

  • stjecanje novih te podržavanje sadašnjih članova i partnera, putem svih vrsta i oblika promocije, centara za obuku, te znanstvenih skupova i publikacija;
  • promoviranje odgovarajućeg softwarea (KNX Engineering Tool) kao jedinstvene PC platforme za planiranje, projektiranje i puštanje u rad instalacija tzv. pametnih domova i pametnih zgrada, te izobrazba i obuka za rad na navedenom softwareu;
  • uključivanje u lokalne nastavne planove, između ostalog i poticanje lokalnih obrazovnih ustanova (javnih ili privatnih) na pokretanje postupaka ishođenja potvrda o zadovoljavanju KNX ekoloških standarda, kao i suradnja sa zavodom za normizaciju;
  • partnerstvo s ciljem promoviranja suradnje sa znanstvenim ustanovama i pojedincima, promoviranje pametnih domova i pametnih zgrada (KNX) pred odgovarajućim tehničkim povjerenstvima, kao i pred nadležnim nacionalnim povjerenstvima za normizaciju;
  • obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom te zastupanje interesa svojih članova.